Povolená rýchlosť obec/cesty/diaľnice v km/h 
50/90/130
 
Tolerancia alkoholu 
úplný zákaz
 
Mýto 
elektronická (virtuálna) diaľničná známka
 
Dispečing ASA
18 112, zo zahraničia +421 2 49 20 59 49

Povinná výbava vozidla je predpísaná Vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. novembra 2009 (§ 16 vyhlášky), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. 

Autolekárnička 

Povinná výbava každého osobného vozidla (a vozidiel kategórie M1, N, T, C a Ps) musí obsahovať predpísanú lekárničku (čo musí obsahovať si prečítajte tu). Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom miest na sedenie do 22 musí mať jednu autolekárničku pre hromadnú dopravu. Vozidlo kategórie M2, M3 s počtom miest na sedenie nad 22 musí mať dve autolekárničky pre hromadnú dopravu. 

Výstražný trojuholník

Povinnou výbavou osobného vozidla (kategórie M, N, T, C a Ps) je homologovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27. 

Ako umiestniť výstražný trojuholník? 

Ak je vozidlo prekážkou cestnej premávky, jeho vodič  je povinný obliecť si reflexnú vestu a umiestniť výstražný trojuholník nasledovne:

  • minimálne 50 metrov od vozidla v obci
  • minimálne 100 metrov od vozidla na ceste I. triedy alebo diaľnici

Reflexný odev a reflexná vesta

Povinná výbava osobného vozidla (kategórie M, N, T, C a Ps) musí obsahovať bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka). 
Pozor! Bezpečnostný odev musí byť umiestnený v dosahu vodiča. 

Povinná výbava pre pomalé vozidlá

Vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 40 km/h musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69. 

Povinná výbava pre LPG 

Motorové vozidlá ponáňané skvapalneným ropným plynom LPG, musia byť v zadnej časti vozidla povinne vybavené identifikačným znakom “LPG”. Vozidlá kategórie M2 a M3 musia mať toto označenie navyše aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo.

Povinná výbava pre CNG 

Motorové vozidlá na stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla označené identifikačným znakom “CNG” podľa predpisu EHK 110.  Vozidlá kategórie M2 a M3 musia mať toto označenie aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo. 

Detská autosedačka 

O povinnosti používania detskej autosedačky sa dozviete viac tu.

Hasiaci prístroj 

Hasiaci prístroj v osobnom vozidle nie je povinný. Je povinnou výbavou vozidiel kategórie:

  • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  • M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
  • N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  • M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.

Ako uchytiť a kde umiestniť hasiaci prístroj? 

Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden hasiaci prístroj sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla. 

Žiarovky a poistky 

Dobrou správou pre motoristov je, že od novembra 2009 už povinná výbava nemusí obsahovať žiarovky ani poistky . Napriek zrušeniu tejto povinnosti vodičom odporúčame mať pri sebe vždy jednu súpravu náhradných žiaroviek. 

Ťažné lano 

Rovnako ako žiarovky, či poistky, podľa § 16 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z., už ani ťažné lano nie sú súčasťou povinnej výbavy osobných automobilov. 

Správa (zápis, záznam) o dopravnej nehode 

Správa o nehode nie je súčasťou povinnej výbavy a polícia ju nekontroluje v rámci cestnej kontroly. Ak však budete účastníkom dopravnej nehody – škodovej udalosti a správu o nehode nevyplníte a nepodpíšete, škodová udalosť bude posudzovaná ako dopravná nehoda, ku ktorej je potrebné volať políciu. 

Ak vám teda správa o nehode vo vozidle chýba, riskujete pokutu do výšky 60 €. 

Zimné pneumatiky

Používanie pneumatík s hrotmi je na Slovensku zakázané. Tento zákaz sa vzťahuje aj na motoristov zo zahraničia.

Snehové reťaze môžu byť použité len v prípade, ak sa na vozovke nachádza dostatok snehu a vozovka je tak chránená pred prípadným poškodením reťazami. Pri použití musia byť reťaze namontované na kolesách hnacej nápravy.

Zimné pneumatiky (typ M + S) sú povinné pre osobné vozidlá do 3,5 t, keď je vozovka pokrytá súvislou vrstvou snehu alebo ľadu. V prípade potreby musia byť použité na všetkých kolesách. Pre nákladné automobily nad 3,5 t sú zimné pneumatiky povinné v období od 15. novembra do 31. marca nezávisle od stavu vozovky. Minimálna hĺbka dezénu zimných pneumatík je 3 mm, avšak odporúča sa 4 mm.

Polícia má právo vodiča nielen pokutovať, ale mu dokonca zakázať pokračovanie v jazde. 

V zimnom období musí tiež vodiči pred začatím jazdy dostatočne očistiť svoje vozidlo od snehu a ľadu, vzhľadom na možné hroziace nebezpečenstvo pre vozidlá idúce za nimi.

Viac info: www.povinnavybava.sk

Pomoc do 45 min

18 112 +421 2 49 20 59 49

sme tu pre vás 24/7