V snahe o zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky bol vyvinutý simulátor prevrátenia vozidla. Ide o jedinečné zariadenie, v ktorom človek v reálnej karosérii osobného automobilu zažije simuláciu prevrátenia vozidla pri dopravnej nehode. Simulátor prevrátenia má výrazný edukačný účinok na širokú verejnosť, nakoľko prakticky demonštruje nebezpečenstvá spojené s nedodržiavaním pravidiel cestnej premávky, najmä s prekračovaním maximálnej povolenej rýchlosti alebo nepoužívaním bezpečnostných pásov. 

Pre koho je simulátor prevrátenia určený?

Simulátor je vhodný systém vzdelávania a šírenia osvety pre širokú verejnosť a účastníkov cestnej premávky (či už detí alebo dospelých). Kontinuálnosť tohto vzdelávania patrí medzi dôležité faktory pozitívne ovplyvňujúce znižovanie dopravnej nehodovosti v krajinách EÚ. 


Simulátor môžete mať k dispozícií za 1000,- €  (bez DPH) za 1 deň prenájmu


BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY

Bezpečnosť cestnej premávky je oblasťou, ktorá si zaslúži trvalú pozornosť. Každý rok len v krajinách Európskej únie umiera pri dopravných nehodách takmer 50 000 detí, žien a mužov. Ďalších vyše pol druha milióna ľudí je zranených. Ťažko si možno predstaviť pádnejší argument na dôslednú propagáciu bezpečnej jazdy a veľmi dôležitú dopravnú výchovu detí v predškolskom a v školskom veku. Zariadenie patrí do kompetencie Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP), ktoré je súčasťou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.


PONUKA PRENÁJMU 

V zmysle podpory bezpečnosti cestnej premávky je spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. pripravená umožniť prenájom zariadenia SIMULÁTOR PREVRÁTENIA.

Pomoc do 45 min

18 112 +421 2 49 20 59 49

sme tu pre vás 24/7