Základnou činnosťou Autoklubu Slovakia Assistance je pomoc motoristom a starostlivosť o nich, predovšetkým v núdzových situáciách vozidiel a ich posádky.

Venujeme sa však aj dopravnej výchove detí s cieľom praktického výcviku žiakov základných škôl a poskytovaním výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania bezpečnosti na cestách. 

Výučba prebieha v dvoch fázach. Prvá hodina je teoretická a druhá praktická pod vedením odborného pracovníka, ktorý je držiteľom inštruktorského oprávnenia podľa § 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

K spolupráci v oblasti praktického výcviku a dopravnej výchovy žiakov na DDI sú často prizvaní aj príslušníci dopravného inšpektorátu alebo odborní pracovníci Červeného kríža. 

Deti majú k dispozícii bicykle, kolobežky, ochranné prilby a bezpečnostné vesty. 

Pre mimo bratislavské ZŠ ako aj ostatné akcie máme k dispozícii mobilné dopravné ihrisko vybavené prenosnými dopravnými značkami a rôznymi prekážkami na nácvik jazdy zručnosti.

Prenájom

Spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. poskytuje možnosť prenájmu mobilného dopravné ihriska, ktoré je vybavené prenosnými dopravnými značkami a rôznymi prekážkami na nácvik jazdy zručnosti.  Možnosť využitia aj na komerčné účely, napr. oslava MDD, rôzne súťaže a iné akcie zamerané na podporu bezpečnosti cestnej premávky.

Bližšie informácie získate na sekretariáte spoločnosti alebo písomne na info@asaauto.sk

 
 

Pomoc do 45 min

18 112 +421 2 49 20 59 49

sme tu pre vás 24/7