E-mail: info@asaauto.sk
Adresa: Bosákova 12, 851 04 Bratislava

Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o.

Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o., člen FIA (FEDERATION INTERNATIONAL DE L´AUTOMOBILE - Medzinárodná automobilová federácia), je zameraný na poskytovanie služieb motoristom v núdzi a na trhu asistenčných spoločností pôsobí už od roku 1990.

V Slovenskej republike je výhradným zmluvným partnerom najväčšej európskej asistenčnej spoločnosti ARC EUROPE, ktorá v celoeurópskom meradle zabezpečuje služby predovšetkým pre nové predané vozidlá. Dispečing má vybavený progresívnou technológiou, čo zabezpečuje poskytovanie spomínaných služieb na vysokej profesionálnej úrovni. Mnoho majiteľov nových vozidiel disponuje telefónnym číslom, prostredníctvom ktorého sa slovenský zákazník na území Slovenskej republiky dovolá pomoci v núdzi bezplatne.

Základnou činnosťou ASA je pomoc motoristom na cestách a starostlivosť o nich, predovšetkým v núdzových situáciách vozidiel a ich posádky.

ASA je určená na poskytovanie asistenčného zabezpečovania používateľov motorových vozidiel, vybavených špecifickými dokumentmi od výrobcov a predajcov vozidiel, od leasingových spoločností, poisťovní, bánk a od ďalších organizácií a inštitúcií.

ASA poskytuje komplexné asistenčné služby – pomoc pre všetky druhy motorových vozidiel.

Svojou činnosťou sa ASA zameriava na:
  • majiteľov nových vozidiel počas záručnej doby, klientov leasingových spoločností, poisťovní, bánk a ďalších partnerských subjektov,
  • zahraničných návštevníkov – členov medzinárodných autoklubov, držiteľov medzinárodných klubových dokumentov,
  • držiteľov národných a medzinárodných dokumentov ASA,,
  • všetkých ostatných motoristov (tuzemských aj zahraničných), ktorí sa so žiadosťou o pomoc alebo základné informácie obrátia na dispečing ASA.

Základná zásada všetkých služieb ASA

Každá žiadosť motoristu v núdzi musí byť prijatá a podľa možností vybavená!Pomoc do 45 min

18 112 +421 2 49 20 59 49

sme tu pre vás 24/7