Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o.

Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o., člen FIA (FEDERATION INTERNATIONAL DE L´AUTOMOBILE - Medzinárodná automobilová federácia), je zameraný na poskytovanie služieb motoristom v núdzi a na trhu asistenčných spoločností pôsobí už od roku 1990.

V Slovenskej republike je výhradným zmluvným partnerom najväčšej európskej asistenčnej spoločnosti ARC EUROPE, ktorá v celoeurópskom meradle zabezpečuje služby predovšetkým pre nové predané vozidlá. Dispečing má vybavený progresívnou technológiou, čo zabezpečuje poskytovanie spomínaných služieb na vysokej profesionálnej úrovni. Mnoho majiteľov nových vozidiel disponuje telefónnym číslom, prostredníctvom ktorého sa slovenský zákazník na území Slovenskej republiky dovolá pomoci v núdzi bezplatne.

Základnou činnosťou ASA je pomoc motoristom na cestách a starostlivosť o nich, predovšetkým v núdzových situáciách vozidiel a ich posádky.

ASA je určená na poskytovanie asistenčného zabezpečovania používateľov motorových vozidiel, vybavených špecifickými dokumentmi od výrobcov a predajcov vozidiel, od leasingových spoločností, poisťovní, bánk a od ďalších organizácií a inštitúcií.

ASA poskytuje komplexné asistenčné služby – pomoc pre všetky druhy motorových vozidiel.

Svojou činnosťou sa ASA zameriava na:
  • Asistenčné služby pre partnerov a motoristov na Slovensku aj v celej EÚ,
  • majiteľov nových vozidiel počas záručnej doby, klientov leasingových spoločností, poisťovní, bánk a ďalších partnerských subjektov,
  • zahraničných návštevníkov – členov medzinárodných autoklubov, držiteľov medzinárodných klubových dokumentov,
  • držiteľov národných a medzinárodných dokumentov ASA,,
  • všetkých ostatných motoristov (tuzemských aj zahraničných), ktorí sa so žiadosťou o pomoc alebo základné informácie obrátia na dispečing ASA,
  • predaj zahraničných diaľničných známok.

Základná zásada všetkých služieb ASA

Každá žiadosť motoristu v núdzi musí byť prijatá a podľa možností vybavená!


Vedenie spoločnosti na základe požiadaviek súčasných zákazníkov a očakávaných požiadaviek budúcich zákazníkov ako aj zainteresovaných strán sa rozhodla vytvoriť dokument Politika spoločnosti, v ktorom nájdete zameranie spoločnosti v nasledujúcom období.

Pre realizáciu kvalitne poskytovaných služieb je rozhodujúce pochopenie požiadaviek zákazníka a všetkých zainteresovaných strán, ich očakávanie vo vzťahu ku spôsobu dodania služby, zabezpečeniu vysokej úrovne informačnej bezpečnosti, cenovej relácii, spoľahlivosti a dostupnosti požadovanej služby z hľadiska stálej a zlepšujúcej sa kvality, intenzívnych a dôveryhodných odberateľsko-dodávateľských vzťahov, úsporného využívania a opatrného zachádzania so zdrojmi a tiež posúdenie rizík a príležitostí.

Certifikáty

Od 19.10. 2020 má zavedený a udržiavaný systém manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 27001:2014 - ISO/IEC 27001:2013 pre oblasť poskytovania asistenčných, telematických a informačných služieb pre motoristov a verejnosť.

Pre oblasť poskytovania asistenčných, telematických a informačných služieb pre motoristov a verejnosť má spoločnosť ASA dlhodobo zavedený systém manažérstva kvality, ktorý zodpovedá norme ISO 9001:2015 a tento systém účinne uplatňuje.

Pomoc do 45 min

18 112 +421 2 49 20 59 49

sme tu pre vás 24/7