E-mail: info@asaauto.sk
Adresa: Bosákova 12, 851 04 Bratislava

Ponúkané programy služieb

Vyberte si


Krátkodobá asistencia

Rozsah služieb Turist Asist*

  • asistenčné krytie na obdobie 14 dní, 30 dní
  • nepretržitá služba call centra 24 hodín denne, 7 dní v týždni vrátane sviatkov
  • územná platnosť krytia na Slovensku a v celej Európe
  • základné asistenčné služby v prípade poruchy alebo nehody vozidla: pomoc cestnej služby, odtiahnutie vozidla, uloženie nepojazdného vozidla, poskytnutie náhradného vozidla, tlmočenie pri riešení núdzovej situácie posádky, odovzdanie odkazu blízkym osobám, zaslanie dokladov súvisiacich s asistenčným prípadom a ďalšie
  • doplnkové služby prispôsobené cieľovej skupine Turist Asist: poskytnutie dopravných a mototuristických informácií, vypracovanie itinerára cesty do zahraničia vrátane cien PHM, poplatkov za diaľnice a mýtnych poplatkov

* O krátkodobú asistenčnú službu je potrebné požiadať min. 7 pracovných dní vopred.

Turist Assist 14

7,70 €Jednorázový poplatok

Turist Assist 30

12,90 €Jednorázový poplatok

Dlhodobá asistencia


Ak chcete využívať výhody asistenčných programov, pozrite si ponuku jednotlivých programov. Zakúpením ktoréhokoľvek asistenčného programu EASY, STANDARD, MOTO, VIP alebo PLATINUM sa stávate členom Autoklubu Slovakia Assistance a získate nielen asistenčné služby, ale aj výhody držiteľa klubovej karty počas celého roka platnosti členstva.

Easy

5,00 €Ročný poplatok

Moto

28,00 €Ročný poplatok

Standard

32,90 €Ročný poplatok

VIP

59,80 €Ročný poplatok

Platinum

350,00 €Ročný poplatok