• asistenčné krytie na obdobie 14 dní, 30 dní, 1 rok
 • územná platnosť krytia na Slovensku a v celej Európe
 • nepretržitá služba call centra 24 hodín denne, 7 dní v týždni vrátane sviatkov
 • základné asistenčné služby v prípade poruchy alebo nehody vozidla: pomoc cestnej služby, odtiahnutie vozidla, uloženie nepojazdného vozidla,
  poskytnutie náhradného vozidla, tlmočenie pri riešení núdzovej situácie posádky, odovzdanie odkazu blízkym osobám, zaslanie dokladov súvisiacich
  s asistenčným prípadom a ďalšie
 • doplnkové služby: poskytnutie dopravných a mototuristických informácií, vypracovanie itinerára cesty do zahraničia vrátane cien PHM, poplatkov za diaľnice a mýtnych poplatkov
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**
 • Odtiahnutie vozidla
 • Náhradné vozidlo
 • Úschova vozidla
 • Vlaková preprava posádky
 • Náhradné ubytovanie
 • Repatriácia vozidla do SR

Turist Asist 14

9,90
14 dní
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**1 ×
 • Odtiahnutie vozidla1 ×
 • Náhradné vozidlo1 × 1 deň
 • Úschova vozidla1 × 1 deň
 • Vlaková preprava posádky1 ×
 • Náhradné ubytovanie
 • Repatriácia vozidla do SRza poplatok

Turist Asist 30

15,50
30 dní
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**2 ×
 • Odtiahnutie vozidla2 ×
 • Náhradné vozidlo2 × 1 deň
 • Úschova vozidla2 × 1 deň
 • Vlaková preprava posádky2 ×
 • Náhradné ubytovanie
 • Repatriácia vozidla do SRza poplatok

Asist Moto

33,50
1 rok
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**1 ×
 • Odtiahnutie vozidla1 ×
 • Náhradné vozidlo1 × 2 dni
 • Úschova vozidla1 × 2 dni
 • Vlaková preprava posádky
 • Náhradné ubytovanie1 × 1 deň
 • Repatriácia vozidla do SRza poplatok

Asist Standard

36,50
1 rok
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**2 ×
 • Odtiahnutie vozidla2 ×
 • Náhradné vozidlo2 × 2 dni
 • Úschova vozidla2 × 2 dni
 • Vlaková preprava posádky
 • Náhradné ubytovanie2 × 1 deň
 • Repatriácia vozidla do SRza poplatok

Asist VIP

72,00
1 rok
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**3 ×
 • Odtiahnutie vozidla3 ×
 • Náhradné vozidlo3 × 2 dni
 • Úschova vozidla2 × 2 dni
 • Vlaková preprava posádky
 • Náhradné ubytovanie3 × 1 deň
 • Repatriácia vozidla do SRza poplatok

Asist Platinum

356,00
1 rok
 • Administratívna asistencia*
 • Cestná služba**2 ×
 • Odtiahnutie vozidla2 ×
 • Náhradné vozidlo2 × 2 dni
 • Úschova vozidla2 × 2 dni
 • Vlaková preprava posádky
 • Náhradné ubytovanie2 × 1 deň
 • Repatriácia vozidla do SR

NÁROK NA ASISTENČNÉ KRYTIE VZNIKÁ 7 DNÍ PO UHRADENÍ POPLATKU

ASA BENEFIT: 10% zľava na zapožičanie náhradného vozidla ASA v rámci celej SR

* ADMINISTRATÍVNA ASISTENCIA CALL CENTRUM ASA 24/7: organizácia pomoci, poskytnutie dopravných a cestovných informácií, odovzdanie odkazu blízkym osobám, blízkym osobám, zaslanie dokladov súvisiacich s asitenčným prípadom, telefonické tlmočenie pri styku s miestnymi úradmi a políciou.

** CESTNÁ SLUŽBA zahŕňa: pomoc zásahového vozidla, nevyhnutnú prácu mechanika na mieste, za účelom spojazdnenia vozidla, prípadne menšie opravy, napr. oprava defektu, doplnenie paliva, otvorenie zamknutého vozidla, vybitá batéria.

Pomoc do 45 min

18 112 +421 2 49 20 59 49

sme tu pre vás 24/7