Všetky typy diaľničných nálepiek na rok 2023 podľa nižšie uvedených cenníkov pre jednotlivé krajiny si môžte zakúpiť (platba je možná len v hotovosti) priamo v sídle spoločnosti na Bosákovej 12, v Bratislave.

Pondelok až piatok od 9:00 do 11:30 a vo štvrtok aj popoludní od 14:00 do 17:00
Cez víkend a v dňoch pracovného pokoja nie je možné známku vystaviť!!!

Informácie o predaji na tel. č. 02/49 20 59 01
Všetky uvedené ceny sú platné pre rok 2023.

Ceny nálepiek v Slovenskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok1 365 dní2
Vozidlá do 3,5 tony 12 € 17 € 60 € 60 €
Prípojné vozidlá * 12 € 17 € 60 € 60 €

1 platí odo dňa zakúpenia do 31.1. nasledujúceho roku
2 platí 365 dní od dátumu zakúpenia
* Diaľničná nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G.

Kúpiť eZnámku

Ceny nálepiek v Českej republike

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Vozidlá do 3,5 tony * 13 € 18 € 60 €

* od 1. januára 2021 sa v Českej republike zavádzajú elektronické diaľničné známky, ceny sú orientačné v závislosti od kurzu českej koruny.

Kúpiť eZnámku

Zakúpiť elektronickú nálepku v sídle spoločnosti nie je možné.

Ceny nálepiek v Maďarskej republike na rok 2023

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 1 mesiac 1 rok
Vozidlá do 3,5 tony 22 € 36 € 181 €
Motorové vozidlá do 3,5 t pre viac ako 7 osôb a obytné autá 31€ 50 € 256 €
Autobusy 66 € 97€ 840 €
Motocykel 10 € 18 € -

Zakúpiť maďarskú elektronickú nálepku je možné len v sídle spoločnosti.

Ceny nálepiek v Slovinskej republike

Typ vozidla Doba platnosti
7 dní 1 mesiac 1 rok
Motocykel 7,50 € 30 € 55 €
Motorové vozidlá do 3,5 t 15 € 30 € 110 €
Motorové vozidlá do 3,5 t s výškou nad 1,30 m 30 € 60 € 220 €

Zakúpiť slovinskú elektronickú nálepku je možné len v sídle spoločnosti.

Ceny nálepiek v Rakúsku

Typ vozidla Doba platnosti
10 dní 2 mesiace 1 rok
Vozidlá do 3,5 tony * 9,90 € 29,00 € 96,40 €

 Od 1.12. 2022 sa začína predaj rakúskych diaľničných nálepiek, emisia 2023. Zakúpiť je možné len klasickú nálepku.
Zakúpiť elektronickú nálepku v sídle spoločnosti nie je možné.

Ceny nálepiek vo Švajčiarsku

Vodiči POZOR !!!
Nová Švajčiarska elektronická známka ešte nie je v predaji! Niekoľko webových stránok ju však predáva. Ide o kriminálnu phishingovú aktivitu. Nekupujte tieto falošné elektronické známky! Nová elektronická nálepka bude zavedená až v priebehu druhého štvrťroka 2023.


Typ vozidla Doba platnosti
1 rok
Vozidlá do 3,5 tony * 44 €

Pomoc do 45 min

18 112 +421 2 49 20 59 49

sme tu pre vás 24/7